Frank van West
06 - 24719477

Contra-indicaties
Als je met concrete knelpunten en belemmeringen aan de slag wilt, zoals bij psychische nood, conflictsituaties of loopbaanvragen, dan kies je voor individuele therapie of coaching. Dit geldt ook wanneer er sprake is van psychosen of verslaving.
De aandachttraining is niet specifiek bedoeld voor mensen met een aandachtsstoornis (ADHD, ADD). Mocht je hiervan last hebben en je overweegt deel te nemen, overleg dan eerst met de trainer.

Crises
Aandachttraining is geen goed middel voor het hanteren van acute problemen of crises. Als je midden in een scheiding, verhuizing of ingrijpende veranderingen in gezin of werk zit, dan kun je wellicht beter wachten met de training. Hierbij speelt ook een rol dat je tijdens dergelijke hectische periodes misschien moeilijk tijd kunt vrijmaken voor training en huiswerk.

Motivatie
In alle andere gevallen kun je Mindfulness / aandachttraining overwegen.
Belangrijk bij je overweging is dat aandachttraining je aanspreekt als manier om anders te leren omgaan met oude, bekende obstakels in je leven.
Van deelnemers wordt verwacht dat ze gemotiveerd zijn.
Dagelijks oefenen is ook een belangrijke voorwaarde voor succes.
Je inzet, juist ook thuis, bepaalt bij de Mindfulness training in hoge mate het resultaat.

 

< terug