Frank van West
06 - 24719477

In contact met je gevoelens...
''Leven in je lijf'' is een cursus in lichaamswerk ook wel ''emotioneel lichaamswerk'' genoemd.
Emotioneel lichaamswerk is een samenvoeging van enkele lichaamsgerichte technieken die tot doel hebben de verhoogde spanning op diverse plaatsen in het lichaam (zogeheten blokkades) te verminderen.
Dit leidt niet alleen tot ontspanning, maar laat je ook de in de spanning vastgezette gevoelens weer ontdekken. Deze oude gevoelens kunnen vervolgens in al hun intensiteit en gelaagdheid worden gevoeld, geuit en verwerkt. Dit geeft én het vermogen om te voelen terug, én een gevoel van ruimte en opluchting. Je gaat je verdriet en boosheid voelen, net als je kracht, levenslust en liefde.
Emotioneel lichaamswerk is een zeer doelmatige werkwijze voor mensen die zich emotioneel verder willen ontwikkelen en willen groeien in hun bewustzijn.

Het is een unieke methode die gebruik maakt van o.a. bio-energetica, ademwerk, dansen, contactoefeningen en meditatie.

Voor meer uitgebreide informatie over emotioneel lichaamswerk kun je hieronder verder lezen.

Welke werkwijzen en werkvormen worden er in de cursussen gebruikt?

Je lichaam in beweging brengen:
Zoals het woord al zegt 'werk' je bij emotioneel lichaamswerk met het lichaam om zicht te krijgen op emotionele en geestelijke processen in jezelf. Je brengt je lichaam in beweging: zacht en subtiel of juist heftig en krachtig, met bepaalde lichaamshoudingen waarin de spanning in het lichaam spontaan kan vrijkomen en lostrillen.

Door dieper, intensiever en/of bewuster adem te halen, is dat wat in je lichaam te voelen is gemakkelijker beleefbaar. Volledig, diep en verbonden ademhalen betekent volledig voelen en volledig leven. Je 'zakt' vanuit je hoofd en je gedachten in je lichaam en wat daarin te beleven is.

Expressie geven aan wat je voelt:
Ook het maken van geluid, expressie geven aan dat wat je voelt door klank, is een belangrijke manier om spanningen te ontladen en contact te maken met onderdrukte emoties.

Dus: door ademhaling, beweging, trillingen en geluid toe te laten waar je die eerder in je leven (vooral in je vroege jeugd) onderdrukt hebt doordat dit te pijnlijk of te bedreigend was, kunnen de spieren in je lichaam zich weer ontspannen en kan de levensenergie gemakkelijker door je heen stromen.

Vitaliteit, ontspannen en genieten:
Hierdoor ga je je vitaler voelen, meer ontspannen en komt er meer ruimte om te genieten en alles te ervaren wat het leven je te bieden heeft. Je krijgt meer rijkdom en diepte in je gevoelswereld.

Deze opening wordt meestal al ervaren tijdens één avond emotioneel lichaamswerk en kan geïntegreerd en verankerd worden in ons dagelijks leven door gedurende een periode hier regelmatig mee bezig te zijn.

Bewustzijn en nieuwe keuzes:
Door dit hele proces van ontspannen van je lichaam en ervaren van emoties en gevoelens ontstaat er meer bewustzijn in jezelf. Bewustzijn over hoe je functioneert, wat je patronen en valkuilen zijn, maar ook wat je eigenlijke behoeften en wensen zijn.

Dit opent een weg om meer afgestemd te zijn met jezelf, milder naar jezelf toe, en om meer authentiek te kunnen leven.

Je kunt beter gaan luisteren naar jezelf, en nieuwe of andere keuzes maken, waardoor je steeds meer diegene wordt die je werkelijk wilt zijn, en diep van binnen al lang bent!

Welke methodes en werkvormen worden er in de cursussen gebruikt?

* algemene werkwijze
* Bio-energetica
* Dansen
* Contactoefeningen
* Meditatie
* Ervaringen delen
* Andere ingangen


Algemene werkwijze:
Zoals uit het bovenstaande al blijkt wordt er gebruik gemaakt van diverse ingangen tijdens de cursussen. Er is een speelse en veelzijdige aanpak zodat iedere avond een nieuw avontuur wordt.  Er wordt wel voor gezorgd dat de grote lijn en de diepgang in het proces bewaard wordt.

Tijdens de avonden staan plezier en genieten voorop, waarbij er natuurlijk ook plek en ruimte is om alle gevoelens en ervaringen die zich voordoen, te kunnen ervaren.

Het accent ligt in de cursussen op het goed te hebben met jezelf in zachtheid en plezier. Het mag vooral een genoegen zijn om met dit 'werk' bezig te zijn!

Ik vind het belangrijk dat er een open en ondersteunende sfeer is in mijn cursussen en dat er ruimte is om te komen met wat er ook maar bij je leeft zonder een oordeel daarover te krijgen.

Een sfeer van veiligheid en vertrouwen is daarbij een voorwaarde.
Ook humor is een wezenlijk onderdeel in dit proces.

Bio-energetica en Reichiaans lichaamswerk:
De grondleggers van het emotionele lichaamswerk zijn Wilhelm Reich en Alexander Lowen.
Hun methodes staan bekend als respectievelijk Reichiaans lichaamswerk en Bio-energetica.
Hun werk is door hun navolgers weer uitgebreid en heeft nieuwe accenten gekregen.
In deze werkvormen is een groot arsenaal van adem-, bewegings- en expressieoefeningen ontwikkelt waarbij het hele lichaam en de daarbij horende emotionele en geestelijke processen aan bod komen.

Dansen:
Naast Bio-energetica oefeningen en ademwerk is dansen een wezenlijk onderdeel in de cursussen. Ook tijdens dansen wordt ons hele lichaam, onze ademhaling en als we willen ook onze stem aangesproken.
Op een speelse en natuurlijke manier kun je zo in contact komen met je levensvreugde, creativiteit en speelsheid en met andere gevoelens die er in jouw leven.
Ook boosheid, verdriet en angst kunnen een plek krijgen in je dans.
Binnen het dansen wordt gebruik gemaakt van allerlei ingangen die richting geven aan je ervaring.
Soms gaat het over dansen in contact met jezelf of een ander en soms weer over expressie of uiting geven aan een aspect van jezelf.

Contactoefeningen:
Contactoefeningen zijn een manier om jouw manieren van in contact zijn met anderen te onderzoeken. In een dergelijke oefening wordt zichtbaar en duidelijk voor jezelf wat er bij jou op een bepaald gebied speelt in contact met anderen. Dit kan gaan over aspecten die je in een intieme relatie tegenkomt maar het kan ook gaan over heel elementaire gewoontes van jezelf die in al jouw contacten (en vaak is dat zo!) een rol spelen. Degene met wie je een dergelijke oefening doet in de cursus is een hulp voor jou, een spiegel om jezelf te ervaren en te ontdekken. Je hoeft verder niets met die persoon, dat is het prettige van deze cursussituatie. Naast dat een dergelijke oefening soms best spannend kan zijn is het meestal vooral toch heel leuk en geeft het vaak onverwacht rijke en intense ervaringen.

Meditatie:
In de cursussen wordt meditatie gebruikt op een heel eenvoudige en elementaire manier.
Vanuit verschillende ingangen worden korte meditaties gebruikt als een manier om even helemaal naar binnen te keren, te ervaren wat er bij jezelf leeft als je verder niets doet, en dit zo neutraal mogelijk waar te nemen vanuit een houding van zachtheid en respect voor jezelf.

Mag je echt voelen wat je voelt? Kun je dan momenten ervaren van werkelijke acceptatie, van stilte en rust in jezelf, een moment van alleen maar 'zijn'?

Wellicht kun je zelfs een ervaring hebben van contact voelen met je kern, je ziel, je bron of hoe jij dat wilt noemen.

Ik vind dit een wezenlijk onderdeel van het proces van meer bewustzijn krijgen over jezelf en werken met jezelf. Het is ook een heel mooie aanvulling op het meer actieve werk wat we veel doen in de cursussen.

Ervaringen delen en begeleiding:
In dit soort werk is het essentieel dat er momenten zijn dat je je kunt uitspreken: over de ervaringen die je opdoet of hoe jij je voelt binnen de groep of de cursus. Dit zijn belangrijke momenten waarop je meer inzicht kunt krijgen over jezelf. Vaak heeft alleen al het je uitspreken in een groep een werking om dat wat je ervaren hebt te verankeren in jezelf zodat het kan beklijven. Een belangrijk element is verder dat je herkenning kunt vinden in de ervaringen van de anderen en dat je je kunt laten steunen als je dat wilt. Verder kan soms feedback je helpen om dingen onder ogen te gaan zien die je voor jezelf (vaak onbewust) verborgen probeert te houden.

In de cursussen worden momenten van uitwisseling, ook wel deelrondes genoemd, kernachtig te houden, zodat er veel tijd is om ervaringswijs met de oefeningen en je lichaam aan de slag te gaan.
Maar als het nodig is maken we altijd ruimte zodat je je kunt uitspreken, als dit meer passend mocht zijn ook buiten het programma om met mij of één van de assistenten.

< terug