Frank van West
06 - 24719477

Karakterstructuren

Het emotioneel lichaamswerk zal in deze cursus worden vormgegeven rond het thema van de karakterstructuren, zoals die zijn ontwikkeld door de grondleggers van het emotioneel lichaamswerk: Alexander Lowen en Wilhelm Reich.
Zij hebben in hun werken met mensen 5 karakterstructuren onderscheiden die gekoppeld zijn aan 5 opeenvolgende ontwikkelingsfasen bij het jonge kind. Bij ieder van deze 5 ontwikkelingsfasen hoort weer een bepaalde basisbehoefte die een kind op die leeftijd heeft. Al naar gelang deze basisbehoeften meer of minder vervuld zijn geweest in onze vroege kinderjaren, hebben deze karakterstructuren zich in meerdere of mindere mate in ons ontwikkelt. Met karakterstructuren wordt hier dus in feite bedoeld overlevingsstrategieën om met pijn of tekort om te gaan, die we in onze vroege kindertijd, maar ook daarna nog hebben ervaren. Ieder van ons heeft dus wel iets van de verschillende reactiepatronen in zichzelf ontwikkelt, we hebben allemaal wel ergens tekorten ervaren. Alleen kan de mate waarin verschillen en liggen de accenten bij iedereen anders.

Hoe dit vroeger geweest is, daar is niets meer aan te veranderen. Het is ook zeker niet de bedoeling van deze cursus om onze ouders alsnog verantwoordelijk te stellen voor opgelopen tekorten. Het gaat er eerder om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven nu.

Er is namelijk wél iets te veranderen aan de mate waarin wij ons door de toen opgedane tekorten nog steeds laten bepalen.

De veronderstelling is dat onze emotionele reacties voor een groot deel nog steeds verlopen volgens de overlevingsstrategieën die in onze kindertijd zijn ontstaan. Dit was toen wellicht een noodzakelijke verdedigingsmechanismen. In ons volwassen leven zijn deze reacties echter meestal allang niet meer nodig en zitten ons in de meeste gevallen eerder danig in de weg! We herhalen steeds maar weer opnieuw oud gedrag wat eigenlijk helemaal niet meer past bij onze volwassen situatie en beperken onszelf daarmee in onze mogelijkheden in het hier en nu.

Dit is niet eenvoudig te veranderen want deze primaire reacties zijn diep in ons verankerd! Het is echter wel mogelijk om meer bewustzijn te krijgen van deze emotionele patronen waar vanuit je reageert en dan is het vervolgens mogelijk dat je bepaalde reacties van jezelf sneller herkend en er wijzer en passender mee om kunt gaan.

Aan de hand van deze 5 karakterstructuren kan er dus meer bewustzijn bij je ontstaan over waar jij jezelf emotioneel en gedragsmatig in de weg zit. En je kunt nieuwe manieren vinden om hier mee om te gaan.
Het is niet nodig om inhoudelijk wat af te weten van de 'karakterstructuren'. Het is weer slechts een kapstok voor een reis door jouw lichamelijke en emotionele 'staat van zijn'.
Je kunt gaandeweg gaan ervaren wat de 'karakterstructuren' hierbij voor jou voor betekenis kunnen hebben.

Kort samengevat hieronder de verschillende levensfasen van het jonge kind waarin de 5 karakterstructuren ontstaan:

Eerste fase: zwangerschap, geboorte en eerste levensjaar; welkom zijn / basisvertrouwen

Tweede fase: van 0 tot 2 jaar; gevoed en gekoesterd worden, behoeftes mogen hebben

Derde fase: van 1 tot 3 jaar; gezien en gesteund worden bij het ontdekken van de wereld

Vierde fase: van 2 tot 4 jaar; recht op autonomie, ontwikkelen van een eigen wil

Vijfde fase: van 3 tot 5 jaar; identificatie met de eigen sexe en verbinding tussen hart en seksualiteit

< terug