Frank van West
Praktijk gesloten

Als je energie stroomt in je lijf, dan voel je je lekker, vitaal en levenslustig. De signalen die je  lichaam geeft als er iets gebeurt dat niet goed voor je is, merk je duidelijk op.
Maar als die doorstroming is geblokkeerd, dan merk je dergelijke signalen niet meer op, of je luistert er niet naar. Dan ontstaan er spanningen op allerlei plekken in je lichaam, verkrampingen en blokkades. Op den duur kan dat tot allerlei klachten leiden.
In de therapie werken we met dat soort spanningen in je lichaam. Dat kan op vele manieren. D.m.v. verschillende lichaamsoefeningen en ademhalingstechnieken kun je de vastzittende energie weer laten stromen.
 
Er is ruimte om te onderzoeken waar bepaalde spanningspatronen begonnen zijn. Vaak is dat ergens in je kindertijd. Als kind leren we dat een aantal gedragingen getolereerd en gewaardeerd worden en een aantal gedragingen afgekeurd worden. Om toch genoeg liefde te ontvangen gaan we ons aanpassen aan deze verwachtingen van de buitenwereld en leren zo een aantal gedragingen, die niet gewenst zijn, in te houden. Dat wat we moesten inhouden kan ons later in de weg gaan zitten en een gespannen gevoel geven. Dit kan zich o.a. vertalen in grote vermoeidheid (burn-out), depressies, pijn of verstarring in je lichaam.

Als je weinig contact meer ervaart met je pijn, verdriet, angst, boosheid, is er ook weinig contact mogelijk met je vreugde, blijdschap, spontaniteit en levendigheid. Als dit contact weer hersteld is, is het weer mogelijk je vrij te uiten, je eigen impulsen te voelen en een verdieping in je mogelijkheden te ervaren.

Gedurende het hele proces komen zowel fysieke als emotionele en mentale aspecten aan bod. Tijdens dit proces kun je bewuster worden over je gedragspatronen en onderdrukte emoties, die verantwoordelijk zijn voor de aangegeven spanningen en klachten.

Dit verworven inzicht kan de weg openen naar een ruimer lichaamsbewustzijn, een verdieping van het geestelijk bewustzijn en de weg openen naar het vinden van je eigen waarheid.
Er is weer contact mogelijk met je 'ware aard' en van hieruit kan je met meer helderheid, mildheid en liefde je eigen weg verder gaan.

  < terug