Frank van West
Praktijk gesloten

massage03Een integratieve massage is een ontspannings-massage, die gegeven wordt vanuit een holistische mensvisie.
Een integratieve massage bestaat uit 3 vormen van massage: dynamische massage, intuïtieve massage en polariteitsmassage.
Deze 3 massagevormen worden gecombineerd tot een vloeiend geheel en werken door op verschillende niveaus van lichaam en geest.
Het is echter ook mogelijk om een volwaardige massage te ontvangen vanuit slechts één van de 3 genoemde massage-vormen.

Klik hier voor meer informatie over dynamische-, intuïtieve en polariteitsmassage.

 

Meer dan het toepassen van massagetechnieken:
Integratieve massage combineert eigenlijk gewoon drie wezenlijke handelingen, die een moeder spontaan doet wanneer haar kind zich heeft bezeerd: het zachtjes wiegen om het tot rust te brengen, het wrijven op de pijnlijke plek en het liefdevol troostend neerleggen van de handen.
Een integratieve massage is dus meer dan het toepassen van massagetechnieken.

Zorgzaamheid, aandacht en een sfeer van respect en acceptatie creëren de ruimte om te ontspannen en te voelen wat er is. Wederzijds vertrouwen is daarbij essentieel.
Het is een woordeloze ontmoeting tussen jou en je masseur, waarin aanraken, aangeraakt en 'geraakt worden' nieuwe betekenis krijgen.