Frank van West
Praktijk gesloten

elw002De vervolgcursus 'Leven in je lijf' vindt plaats op 8 maandag-avonden en 1  zaterdag. De cursus start op ...
Deze cursus is bedoeld als vervolg op de basis cursus 'Leven in je lijf' én voor mensen die al ervaring hebben met lichaamswerk.

Ook in deze cursus zullen als ingangen oefeningen uit de bio-energetica gebruikt worden, dansen, spel- en contact-oefeningen, ademwerk, en het delen van ervaringen.

NB: Er zijn op dit moment nog geen nieuwe Leven in je lijf trainingen gepland.

Karakterstructuren
De vervolgcursus word vormgegeven rond het thema van de karakterstructuren, zoals die zijn ontwikkeld door de grondleggers van het emotioneel lichaamswerk: Alexander Lowen en Wilhelm Reich.
Aan de hand van deze karakter-structuren kan er meer bewustzijn bij je ontstaan over hoe emotionele blokkades uit het verleden je  leven nu bepalen.


Dit inzicht opent nieuwe wegen om met deze blokkades in je leven nu om te gaan en helpt je om je emotioneel en lichamelijk vrijer te gaan voelen.

Cursus:

8 maandagavonden vanaf ... van 19.30 tot 22.15 uur
1 zaterdag ... van 9.30 tot 17.00 uur
Locatie: Vrije School Driebergen, Faunalaan 250
Kosten: 300 euro voor 8 avonden en 1 zaterdag
Begeleiding: De cursus wordt gegeven door Frank van West en 2 assistenten.


Klik hier voor toelichting op de vervolgcursus 'Leven in je lijf'.

Klik hier om de cursusfolder met meer info te downloaden.

Klik hier voor uitgebreidere toelichting op de cursussen 'Leven in je lijf'.