Frank van West
Praktijk gesloten

Kennismaking:
Als je interesse hebt om een traject van zelfonderzoek aan te gaan, kun je me bellen voor een  oriënterend telefonisch kennismakingsgesprek.
Als we besluiten om het proces met elkaar aan te gaan starten we met een intake-gesprek om jouw precieze hulpvraag en je uitgangspositie helder in beeld te krijgen.
Tijdens het proces houden we na ongeveer iedere 5 sessies een tussentijdse evaluatie om af te stemmen op je oorspronkelijke hulpvraag, en te kijken of de koers nog klopt of moet worden aangepast.

Het proces:
Gedurende het hele proces komen zowel fysieke als emotionele en mentale aspecten aan bod.
Tijdens dit proces kun je bewuster worden over je gedragspatronen en onderdrukte emoties, die verantwoordelijk zijn voor de aangegeven spanningen en klachten.

Dit verworven inzicht kan de weg openen naar een ruimer lichaamsbewustzijn, een verdieping van het geestelijk bewustzijn en de weg openen naar het vinden van je eigen waarheid.
Er is weer contact mogelijk met je 'ware aard' en van hieruit kan je met meer helderheid, mildheid en liefde je eigen weg verder gaan.

Werkwijzen:
De technieken waarmee wordt gewerkt komen o.a. uit de Neo-Reichiaanse therapie, Bio-energetica, Gestalt en Psychodrama-therapie. Ook andere ingangen zoals Massage en Meditatie kunnen worden gebruikt.
De psychologie van de 'karakterstructuren' (oorspronkelijk ontwikkelt door A. Lowen en Wilhelm Reich) is een belangrijk kader waarmee de opgedane ervaringen herkenbaar worden voor jezelf en toepasbaar in het dagelijkse leven.