Frank van West
Praktijk gesloten

Beroepsvereniging
Ik ben lid van de beroepsvereniging voor lichaamsgerichte psychotherapie: NVPITea
www.nvpit.nl

Registraties:

Ik ben geregistreerd bij SRBAG (Registertherapeut Aanvullende Gezondheidszorg RTAG)
www.srbag.nl

En ik ben aangesloten bij TBNG/RBNG (klacht- en tuchtrecht)
www.tbng-tuchtrecht.nl